Systém kvality

HACCP

Náš systém kvality je nastavený v súlade s krokmi, ktoré nám dopomáhajú k dosahovaniu hygienickej nezávadnosti a vysokej kvalite produktov.
V našej spoločnosti máme zavedený systém HACCP, SHP, ISO 9001:2001.

Je systém kvality, ktorý bol vyvinutý v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť 100% ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia. HACCP vzbudil pozornosť mnohých štátov, ktoré ho začali analyzovať a testovať. Postupne sa stával medzinárodne akceptovaným a prijímaným. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom.

SHP

Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality našich produktov sa snažíme od samého začiatku procesu výroby a to už priamo na vlastných farmách. Vzhľadom na tento fakt chováme vlastné kurčatá v zmysle programu Welfare, ktorý garantuje chovaným kurčatám maximálne pohodlie pri ich chove.

  • Sanitačný postup – pri čistení a dezinfikovaní dodržiavame metódu 7 krokov
  • Princíp chladiaceho reťazca – počas všetkých krokov spracovania potravín a ich transportu dodržiavame chladiaci reťazec
  • Monitoring teploty – pre dodržanie chladiaceho reťazca je pre nás denná kontrola teplôt samozrejmosťou
  • Skladovanie – odborné skladovanie nám pomáha udržať výrobky čerstvé dlhší čas
  • Spracovanie a vydávanie jedla – dodržiavaním správnej hygienickej praxe zaisťujeme bezpečné spracovanie a výdaj produktov

ISO 9001:2001

Sme vlastníkom aj certifikácie ISO 9001:2001 na spracovanie a výrobu hydiny, hydinových a mäsových výrobkov, mrazenie hydiny a mäsa, dopravu a distribúciu. Každý náš výrobok má taktiež požadovanú špecifikáciu. Norma ISO 9001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality a preto je pre nás v Podtatranskej hydine bežnou praxou.