Spoločenská zodpovednosť

 

Naša spoločnosť si uvedomuje dôležitosť svojho postavenia na slovenskom trhu, a preto nezanedbávame ani spoločenskú zodpovednosť.

Naše aktivity sa týkajú najmä týchto oblastí:
  • Starostlivosť o zamestnancov
  • Férový prístup k zákazníkom
  • Etické riadenie podniku
  • Ochrana životného prostredia