Podtatranská hydina si uvedomuje dôležitosť svojho postavenia v regióne a na slovenskom trhu, a preto nezanedbávame ani spoločenskú zodpovednosť.

Naše aktivity sa týkajú najmä týchto oblastí

Starostlivosti o zamestnancov

Férový prístupu k zákazníkom

Etické riadenie podniku

Ochrana životného prostredia