Poslanie spoločnosti

 

Hlavným poslaním spoločnosti je spracovávať kvalitné produkty najmä slovenského pôvodu sesterským spoločnostiam a odberateľom, ktoré budú tieto produkty poskytovať na trhu koncovým spotrebiteľom.

Spoločnosť svojim konaním buduje dôveru a dopyt po kvalitných slovenských produktoch, ako aj mienku verejnosti. Ako slovenská spoločnosť aktívne podporujeme zamestnanosť v kraji, a svojimi ďalšími aktivitami aj po celom Slovensku.