Hydina celá

Hydina celá - chladená

Hydina celá - hlbokomrazená