Chov kurčiat

 

Na našich vlastných farmách chováme brojlerové kurčatá, špeciálne určené na produkciu kuracieho mäsa, ktoré nakupujeme priamo z liahní ako jednodňový materiál. Jedná sa o druhy Cobb 500, Ross 308.

Tieto druhy kurčiat sú špecifické rýchlym rastom, dobrou konverziou krmiva a vysokou výťažnosťou. Taktiež majú mohutné svalnaté telo s vysokým podielom prsnej svaloviny. Farba peria je väčšinou biela, kvôli absencii nežiaduceho pigmentu na pokožke. Naše farmy odchovávajú aj druh sedliackych kurčat, ktoré sú odchovávané na špeciálnom krmive, ktoré má vyšší obsah kukurice. 80% kurčiat chováme v rámci programu Welfare, ktorým poskytujeme kurčatám pri výkrme maximálne pohodlie pri ich chove. Pred každým naskladnením vykonávame mechanickú očistu hál po ktorej nasleduje umývanie a niekoľkonásobná dezinfekcia pre maximálne dodržanie hygienických noriem. Naskladňovanie prebieha jednorázovo do 24 hodín.

 

 

Samozrejmosťou je vedenie evidencie kontroly hál minimálne 2-krát denne, kde sú zapisované údaje o vykonaných kontrolách a ďalších vybraných ukazovateľoch.

V našich chovoch dbáme na to aby podlahové zaťaženie nepresahovalo 30kg/m2 pri hlbokej podstielke, ktorej výška pri naskladnení je minimálne 10 cm. Náš špeciálny kŕmny a napájací systém je nastavený tak, aby mali kurčatá prístup k vode a krmivu, pričom krmivo a voda sú im poskytované kontinuálne cez špeciálne nastavené automatické kŕmne linky. Na výkrm našich kurčiat používame len kompletné kŕmne zmesi, ktoré dodáva certifikovaný výrobca a sú odstupňované na základe veku kurčiat od BR1 po BR4. Taktiež dbáme na teplotu v halách, ktorá je spolu s ventiláciou riadená cez počítač, čo prispieva k maximálne priaznivým podmienkam chovu. O kurčatá sa stará odborný personál, ktorý ma potrebné znalosti a skúsenosti, čo sa odzrkadľuje aj pri dosahovaní výborných výsledkov vo výkrme. Minimálna dĺžka výkrmu dosahuje na našich farmách 38 dní a následne sú tieto kurčatá prevážané vlastnými špeciálne prispôsobenými autami na ďalšie spracovanie.