Hydina Slovensko s.r.o.

 

Adresa spoločnosti:

Lieskovská cesta 640/23

Lieskovec 962 21

 Navigácia

 

IČO: 45300950

DIČ pre DPH: SK2022959136

Zapísaná OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka č.: 27202/S, Evid. čís. xx/xx RP