Domäsko s.r.o.

 

Adresa spoločnosti:

Lieskovská cesta 640/23

Lieskovec 962 21

 Navigácia

 

IČO: 31719236

DIČ pre DPH: SK2020511449

Zapísaná OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka č.: 27305/S, Evid. čís. xx/xx RP